AT PAR / NGANG GIÁ

ĐỊNH NGHĨA

At Par là một thuật ngữ nói về loại trái phiếu, cố phiếu ưu đãi và các nghĩa vụ nợ khác đang được giao dịch theo mệnh giá của nó. Thuật ngữ “ngang giá” được sử dụng phổ biến nhất đối với các loại trái phiếu.

Một trái phiếu khi giao dịch ngang giá sẽ có lợi tức bằng đúng phiếu lãi của nó và các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng lợi nhuận thu về bằng với phiếu lãi đó nhằm hạn chế rủi ro khi cho người phát hành trái phiếu vay tiền. Những trái phiếu này được niêm yết ở mức 100 khi giao dịch ngang giá.

Viết một bình luận