DIVIDEND REINVESTMENT PLAN DRIP/DRP / TÁI ĐẦU TƯ BẰNG CỔ TỨC

ĐỊNH NGHĨA

Đây là một dịch vụ do một công ty cung cấp. Dịch vụ này cho phép khách hàng có thể tái đầu tư cổ tức của họ bằng cách mua thêm cổ phiếu vào ngày thanh toán tiền cổ tức.

DRIP là cách thức hoàn hảo để tăng giá trị khoản đầu tư của bạn. Phần lớn các dịch vụ DRIP đều cho phép bạn mua cổ phiếu mà không phải trả phí hoa hồng đồng thời bạn còn được hưởng một khoản chiết khấu giảm giá khá lớn tính trên mức giá bán của cổ phiếu trên thị trường. Hầu hết các dịch vụ DRIP đều không chấp nhận mức tái đầu tư thấp hơn $10.

Thuật ngữ này đôi khi còn được viết tắt là “DRP”