EQUITY REIT / VỐN CỔ ĐÔNG BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH NGHĨA

Thuật ngữ này dùng để chỉ cơ quan uỷ thác đầu tư bất động sản giữ vị thế sở hữu bất động sản mà nó đầu tư. Cổ đông trong vốn cổ đông REIT có cổ tức từ lợi nhuận cho thuê nhà cao tầng và có mức thu tăng nếu tài sản được bán để kiếm lời. Ngược lại với cho vay để đầu tư bất động sản.

Viết một bình luận