EXTENDABLE BONDS / TRÁI PHIẾU GIA HẠN

ĐỊNH NGHĨA

Trái phiếu gia hạn (extendable bonds): Trong trường hợp không có đủ nguồn tài chính cần thiết  để thu hồi trái phiếu khi đến hạn công ty có thể lựa chọn hình thức trì hoãn thời hạn thanh toán  mà không cần phải thay đổi chứng khoán hay các điều khoản khác của hợp đồng trái phiếu bằng cách sử dụng trái phiếu gia hạn. Khi đến ngày đáo hạn của trái phiếu, công ty chưa thể trả nợ cho người cầm phiếu, công ty sẽ phát hành một dạng trái phiếu khác, gọi là trái phiếu gia hạn. Loại trái phiếu này coi là “trái phiếu con” phụ thuộc hoàn toàn vào “trái phiếu gốc” mà đã đáo hạn, trên đó không ghi về giá trị của trái phiếu mà chỉ ghi về thời hạn “bổ sung” của trái phiếu để xác nhận quyền kéo dài thời hạn thanh toán trái phiếu của công ty. Lãi suất và các điều khoản khác vẫn không thay đổi và được ghi trên trái phiếu gốc.


Việc gia hạn cho trái phiếu xuất phát từ phía công ty nhưng cũng có thể xuất phát từ phía người cầm giữ. Về phía công ty, khi chưa đủ khả năng thu hồi trái phiếu họ sẽ phát hành trái phiếu bổ sung; ngoài ra một lí do quan trọng khác là khi lãi suất vay vốn tăng cao công ty càng muốn và cố kéo dài thời hạn thanh toán hơn. Bởi lẽ khi đã thu hồi trái phiếu, công ty sẽ phải tái phát hành để huy động vốn từ nguồn khác, nếu tại thời điểm trái phiếu đáo hạn lãi suất lên cao thì gây ra bất lợi cho công ty, thay vào đó công ty vẫn duy trì trái phiếu cũ với lãi suất không đổi chắc chắn sẽ có lợi hơn. Chính vì vậy, trái phiếu gia hạn được phát hành phổ biến khi lãi suất trên thị trường đang chiều hướng lên.

Về phía người cầm giữ trái phiếu, yêu cầu gia hạn trái phiếu có được thực hiện hay không tùy thuộc vào công ty phát hành. Chủ sở hữu mong muốn được kéo dài thời gian nắm giữ trái phiếu khi thấy hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát đạt với tâm lí sẽ được hưởng một khoản lãi cố định và an toàn trong một thời gian dài tiếp theo.

Viết một bình luận