INVESTOR / NHÀ ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA

Nhà đầu tư là một bên bất kỳ tham gia vào một vụ đầu tư. Tuy nhiên, thuật ngữ được hiểu theo một nghĩa xác định trong ngành tài chính, nó được dùng để chỉ những người hoặc những công ty thường xuyên mua vốn sở hữu hoặc các chứng khoán nợ nhằm mục đích tài chính tài trợ cho một công ty đang phát triển. Thuật ngữ này đôi khi cũng được dùng cho các bên tham gia mua bất động sản, tiền tệ, hàng hóa, chứng khoán phái sinh, tài sản cá nhân và các tài sản khác.

Viết một bình luận