KITING / GIAN LẬN

ĐỊNH NGHĨA

1. Là hành động khai báo sai giá trị của công cụ tài chính nhằm mục đích kéo dài thời hạn tín dụng hoặc tăng cường khả năng tài chính cho công ty.

2. Đây là hành động gian lận bao gồm việc thay đổi hoặc phát hành Séc hay Hối phiếu trong khi khả năng tài chính của công ty không cho phép-công ty không có đủ lượng tiền mặt cần thiết.

Việc Giả mạo thường xảy ra khi các công ty Tài chính không cung cấp được chứng khoán cho các giao dịch mua và bán theo đúng thời hạn quy định (trước ba ngày của thời hạn thanh toán). Đối với công ty không nhận được số chứng khoán cần thiết, công ty đó sẽ bị yêu cầu phải mua phần còn thiếu trên thị trường mở và đòi công ty có lỗi giao chậm (hoặc nợ) bất cứ chi phí phát sinh nào. Công ty mắc nợ sẽ thực hiện hàng động giả mạo nếu nó không mua được số chứng khoán cần thiết trên thị trường mở và và sẽ duy trì một short position (xem position), trì hoãn việc giao công cụ hoặc tham gia vào các giao dịch trái với quy định của SEC (Securities and Exchange Commission-Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch) yêu cầu các giao dịch thương mại lành mạnh.

Trong quá khứ các séc được thanh toán theo phương pháp bù trừ (clearing) giữa các ngân hàng luôn kéo dài thêm một khoảng thời gian. Các cá nhân thường lợi dụng đặc điểm này để viết séc “khống” (bad check/check kiting) để rút tiền mặt. Vì vậy các ngân hàng đã phải áp dụng các biện pháp bắt đặt cọc hoặc bắt trả thêm tiền khi tờ séc quay trở lại ngân hàng.

Viết một bình luận