LEVERAGE / ĐẦU CƠ VAY NỢ

ĐỊNH NGHĨA

Đầu cơ vay nợ là việc một công ty sử dụng tài sản đi vay để tăng lợi suất trên vốn cổ phần của các cổ đông, với hy vọng lãi suất phải chịu sẽ thấp hơn lợi nhuận trên số tiền đi vay. Từ Leverage có nghĩa gốc là “đòn bẩy”, trong tài chính nó có nghĩa là đầu cơ vay nợ-phương thức bỏ ra một khoản chi phí nhỏ nhằm tạo ra khoản thu nhập lớn hơn. Khi các công ty cần vốn gấp đúng lúc thời cơ kinh doanh đã đến, họ sẽ sử dụng phương thức đầu cơ vay nợ, vay tiền từ ngân hàng hay các định chế tài chính khác. Nếu nắm bắt được cơ hội kinh doanh thì công ty có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần cao hơn sau khi đã trừ đi chi phí đi vay (sau khi đã trả lãi suất). Tuy nhiên muốn đầu cơ vay nợ thành công, công ty phải dự đoán tương đối chính xác mức lợi nhuận thu được trong tương lai, ít nhất phải đảm bảo lớn hơn lãi suất đi vay. 

Ở Mỹ, thuật ngữ đầu cơ vay nợ dùng để chỉ hình thức mua cổ phiếu có trả trước tiền bảo chứng. Người Mỹ thường mua chịu nhiều thứ và cổ phiếu không phải là trường hợp ngoại lệ. Các nhà đầu tư có đủ khả năng mua “có trả trước tiền bảo chứng”, tức là mua cổ phiếu bằng cách thanh toán ngay 50% và nợ người môi giới phần còn lại. Nếu giá cổ phiếu mua theo hình thức này tăng, nhà đầu tư đó có thể bán cổ phiếu rồi thanh toán cho người môi giới khoản nợ này cộng với lãi suất và tiền hoa hồng, số còn lại là lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm, người môi giới đưa ra thông báo “bổ sung tiền bảo chứng”, buộc nhà đầu tư phải trả thêm tiền vào tài khoản của họ sao cho số tiền cho vay của họ không vượt quá một nửa giá trị cổ phiếu (để tránh trường hợp nếu nhà đầu tư không trả được tiền vay nợ thì người môi giới còn nắm một nửa giá trị cổ phiếu lớn hơn tiền cho vay). Nếu chủ sở hữu cổ phiếu không có tiền mặt, người môi giới có thể bán đi một phần cổ phiếu đó – với thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư – để bù đắp cho số nợ trên.

Mua cổ phiếu có trả trước tiền bảo chứng mang bản chất là một hình thức mua bán đầu cơ vay nợ. Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu không thanh toán hết tiền tức là họ vay nợ, và mong chờ vào đó một khoản thu nhập từ cổ phiếu cao hơn lãi suất và hoa hồng phải trả cho người môi giới. Nó tạo cho các nhà đầu cơ – là người mua bán sẵn sàng mạo hiểm đánh bạc với những tình huống rủi ro cao – cơ hội để mua nhiều cổ phần hơn hoặc thu nhập cao hơn. Nếu quyết định đầu tư của họ là đúng đắn thì các nhà đầu cơ thu được lợi nhuận rất lớn, nhưng nếu họ đánh giá sai thị trường thì họ có thể bị thua lỗ rất nặng.

Viết một bình luận