LIFECYCLE FUNDS / QUỸ VÒNG ĐỜI

ĐỊNH NGHĨA

Quỹ vòng đời là một thuật ngữ được Nguyên Tổng thống Mỹ G. Bush nhắc đến trong một bài diễn văn liên bang của ông năm 2005. Nó là thể loại quỹ tương hỗ/phân bổ tài sản trong đó sự có mặt của một tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ được tự động điều chỉnh theo thời gian. Việc tự động điều chỉnh danh mục đầu tư dịch chuyển từ một vị trí có rủi ro cao đến vị trí rủi ro thấp khi nhà đầu tư già đi và/hoặc sắp nghỉ hưu. 

Những người ủng hộ quỹ vòng đời trích dẫn sự tiện lợi cho nhà đầu tư khi đưa các hoạt động đầu tư vào một hệ thống tự điều chỉnh thông qua việc sử dụng chỉ một quỹ được quản lý để dành cho họ. Tuy nhiên, các nhà phê phán cho rằng cách tiếp cận “một mô hình phù hợp với tất cả” (one size fits all) là rất đáng nghi ngờ. Đối với nhà đầu tư không muốn chịu trách nhiệm về đầu tư hưu trí của họ, một quỹ chu kỳ như thế có thể thích hợp. Tuy nhiên, đối với những người muốn dành thời gian và nỗ lực để trực tiếp quản lý các khoản đầu tư của họ, cần phải tránh quỹ vòng đời.

Viết một bình luận