MUTUAL FUND MANAGEMENT / ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG HỖ

ĐỊNH NGHĨA

Mỗi quỹ mua và bán chứng khoán trên một thị trường tài chính cụ thể nào đó hoặc trên nhiều thị trường. Ví dụ, một quỹ cổ phiếu, mua và bán cổ phiếu qua người môi giới tại các thị trường cổ phiếu, qua quầy hoặc trong các giao dịch cá nhân. Do họ mua với số lượng lớn nên các quỹ tương hỗ thường được biết đến như những người giao dịch có tổ chức.

Viết một bình luận