OVERDRAFT / THẤU CHI

ĐỊNH NGHĨA

Thấu chi xuất hiện khi việc rút tiền từ tài khoản ngân hàng nhiều hơn tài khoản hiện có. Điều này tạo ra một số dư âm trên tài khoản và đồng nghĩa với việc ngân hàng đã cấp cho chúng ta một khoản tín dụng. 

Nếu có sự thỏa thuận trước với ngân hàng về mức thấu chi cho phép và khoản tiền rút vượt quá chỉ nằm trong mức thấu chi cho phép, khi đó ngân hàng chỉ tính lãi suất bình thường với mức lãi suất đã được thỏa thuận. Còn nếu thấu chi cao hơn mức cho phép thì sẽ ngân hàng sẽ tính phí và có thể áp dụng lãi suất cao hơn.

Viết một bình luận