QUOTATION UNIT / ĐƠN VỊ YẾT GIÁ

ĐỊNH NGHĨA

Là các mức giá tối thiều trong đặt giá chứng khoán (tick size). Đơn vị yết giá có tác động tới tính thanh khoản của thị trường cũng như hiệu quả của nhà đầu tư. Trường hợp đơn vị yết giá nhỏ, sẽ tạo ra nhiều mức giá lựa chọn cho nhà đầu tư khi đặt lệnh, nhưng các mức giá sẽ dàn trải, không tập trung, và ngược lại đơn vị yết giá lớn sẽ tập trung được các mức giá, nhưng sẽ làm hạn chế mức giá lựa chọn củanhà đầu tư, từ đó không khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ tham gia thị trường.

Đơn vị yết giá được tính riêng cho từng loại chứng khoán khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu) và có thể áp dụng theo mức thang lũy tiến với giá thị trường chứng khoán

Chẳng hạn như đơn vị yết giá được quy định trên HOSC như sau:

Mệnh giáCổ phiếuCCQTrái phiếu
≤ 49.900100 đồng100 đồng100 đồng
50.000-99.500500 đồng500 đồng100 đồng
≥ 100.0001.000 đồng1.000 đồng100 đồng

Đối với các giao dịch theo phương pháp thỏa thuận, thông thường các thị trường chứng khoán không quy định đơn vị yết giá.

Viết một bình luận