REAL ESTATE / BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH NGHĨA

Real Estate là một thuật ngữ dùng trong luật bao gồm đất đai và bất cứ thứ gì “gắn” trên mảnh đất đó, như nhà cửa. Thuật ngữ Real estate (hay còn gọi là immovable property) thường được coi là đồng nghĩa với Real Property (đôi khi được gọi là realty), và đối nghĩa với tài sản cá nhân (personnal property) hoặc động sản. Tuy nhiên, đối với thuật ngữ kĩ thuật, có người phân biệt Real estate (đất đai và những thứ gắn liền với nó), và Real property (liên quan đến quyền chủ sở hữu của bất động sản).

Viết một bình luận