SHELF LIFE / THỜI HẠN SỬ DỤNG

ĐỊNH NGHĨA

Rất nhiều hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm, có ghi ngày, cho người sử dụng biết thời hạn sử dụng chúng (shelf life).

Ngày cảnh báo chất lượng
Thực phẩm được đông lạnh, sấy khô, đóng hộp, v.v… thường được in trên bao bì best-before date (Anh Anh), hoặc best-if-used-by date (Anh Mỹ). Thông tin này cho người sử dụng biết sản phẩm còn được coi là còn nguyên chất lượng đến thời điểm nào.
Thực phẩm tươi thường được in sell-by date (Anh Anh và Anh Mỹ), hoặc pull date (Anh Mỹ). Thông tin này cho người bán hàng biết họ có thể bày bán thực phẩm đó đến thời điểm nào. Sau thời điểm đó vẫn có thể dùng thực phẩm, tuy nhiên hương vị sẽ bị thay đổi. Thường các cửa hàng sẽ giảm giá sản phẩm sắp tới hạn sell-by date, best-before date, v.v…

Ngày cảnh báo độ an toàn
Một số thực phẩm, ví dụ như sữa, thịt hoặc thuốc, phải ghi use-by date hoặc expiry date(Anh Anh)/expiration date (Anh Mỹ). Đây là thời hạn mà người mua còn có thể sử dụng sản phẩm an toàn. Việc bán các sản phẩm quá thời hạn này là bất hợp pháp.

Viết một bình luận