STORE OF VALUE / GIÁ TRỊ LƯU TRỮ

ĐỊNH NGHĨA

Những công cụ có giá trị lưu trữ bao gồm hàng hóa, tiền tệ hoặc các loại vốn khác có thể giao dịch và có thể được lưu trữ để sử dụng trong tương lai. Thực ra đây không phải là một thuật ngữ mới, nhưng rất ít người chú ý. Nó là một thành phần cơ bản của hệ thống kinh tế bởi nó cho phép thương mại có thể xảy ra. Một ví dụ về giá trị lưu trữ là tiền tệ, có thể được đổi lấy hàng hoá và dịch vụ. Nếu giá trị của tiền tệ trở nên không thể đoán trước, chẳng hạn như trong thời kỳ lạm phát phi mã, nhà đầu tư và người tiêu dùng sẽ chuyển sang các hình thức khác như vàng, bạc, đá quý, bất động sản.


Trong những trường hợp như thế, một số loại tài sản có giá trị lưu trữ đã chứng minh được tính nhất quán của chúng theo thời gian, đó là vàng, bạc, bất động sản. Giá vàng thường sẽ tăng vọt khi một cú sốc tài chính tác động đến cả thị trường, vì khi đó nhu cầu cho các giá trị lưu trữ đã được công nhận rộng rãi khác tăng lên. 

Trong khi giá trị tương đối của các tài sản này biến động theo thời gian, chúng vẫn có thể được tính cao hơn để giữ lại một khoản giá trị trong mọi trường hợp, đặc biệt là trong những trường hợp nguồn cung hữu hạn như vàng.