VELOCITY OF CIRCULATION / TỐC ĐỘ LƯU THÔNG

ĐỊNH NGHĨA

Tốc độ mà tại đó một số tiền nào đó lưu thông thông trong nền kinh tế – nghĩa là số lần trung bình một đơn vị tiền tệ trao tay trong một thời kỳ xác định.

Viết một bình luận