Các chỉ số chứng khoán trong nước

Các chỉ số chứng khoán trong nước thường được phân loại thành các nhóm sau:

1. VN-Index: Là chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Việt Nam, đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE (Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM).

2. HNX-Index: Là chỉ số chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

3. UPCoM-Index: Là chỉ số chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường OTC (Over-The-Counter) - thị trường chứng khoán không niêm yết.

4. VN30-Index: Là chỉ số chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn HOSE.

5. VNX50-Index: Là chỉ số chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của 50 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn HNX.

6. VNMidcap-Index: Là chỉ số chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty vừa và nhỏ trên sàn HOSE.

7. VNSmallcap-Index: Là chỉ số chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty nhỏ trên sàn HOSE.

Các chỉ số chứng khoán này thường được sử dụng để đánh giá tình hình kinh tế và tài chính của thị trường chứng khoán trong nước, cũng như để đưa ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.