ESCROW / KÝ QUỸ

ĐỊNH NGHĨA Dịch vụ ký quỹ là một nghiệp vụ được thực hiện bởi một công ty được cấp phép và được quy định để thu thập, nắm giữ và chuyển tiền, theo các điều kiện được chỉ rõ bởi cả khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Một khi các điều kiện của khách hàng … Đọc tiếp

EX-STOCK DIVIDENDS / KHÔNG CÓ CỐ TỨC BẰNG CHỨNG KHOÁN

ĐỊNH NGHĨA Thuật ngữ này được dùng trong khoảng giữa thời điểm bố cáo và chi trả cổ tức. Nhà đầu tư mua cổ phần trong thời khoảng này không được hưởng cổ tức chứng khoán đã bố cáo; thay vào đó, người bán cổ phần lại được hưởng, đây là người sở hữu chứng … Đọc tiếp