INVESTING / ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Có một định nghĩa đơn giản thế này: đầu tư có nghĩa là để tiền làm việc cho bạn. Cách nghĩ này khác với các nghĩ làm sao để làm ra tiền? Khi lớn lên, hầu hết chúng ta đều được dạy rằng bạn có thể kiếm được một khoản thu nhập nào … Đọc tiếp

INVESTMENT FUND (INVESTMENT CLUB / BALANCED FUND / DIVERSIFIED FUND) / QUỸ ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Thị trường chứng khoán là nơi tập hợp không biết cơ man nào các hàng hoá (chứng khoán), thế nên cho dù chỉ tập trung vào một lĩnh vực thì nhà đầu tư cũng không làm sao nắm bắt hết các chiều hướng chuyển biến của nó. Trên thị truờng còn thời kỳ trứng nước như … Đọc tiếp

INVESTOR / NHÀ ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Nhà đầu tư là một bên bất kỳ tham gia vào một vụ đầu tư. Tuy nhiên, thuật ngữ được hiểu theo một nghĩa xác định trong ngành tài chính, nó được dùng để chỉ những người hoặc những công ty thường xuyên mua vốn sở hữu hoặc các chứng khoán nợ nhằm mục đích … Đọc tiếp