KITING / GIAN LẬN

ĐỊNH NGHĨA 1. Là hành động khai báo sai giá trị của công cụ tài chính nhằm mục đích kéo dài thời hạn tín dụng hoặc tăng cường khả năng tài chính cho công ty. 2. Đây là hành động gian lận bao gồm việc thay đổi hoặc phát hành Séc hay Hối phiếu trong khi khả năng tài chính của … Đọc tiếp