MARGIN LOAN / VAY KÍ QUỸ

ĐỊNH NGHĨA Vay kí quỹ là khoản vay mà một người môi giới vay người đầu tư để mua chứng khoán. Vay kí quỹ thường được sử dụng với cho mục đích, nhưng thông thường là cho việc mua cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Một khoản vay kí quỹ luôn đi kèm giá kỹ quỹ (tiền lãi đánh … Đọc tiếp

MARGIN PURCHARE / MUA KÝ QUỸ

ĐỊNH NGHĨA 21/01/2008. Là việc mua chứng khoán bằng tài khoản ký quỹ; nhà đầu tư khi mua chứng khoán chỉ cần có một số tiền nhất định trong tổng giá trị chứng khoán đặt mua, phần còn lại sẽ do CTCK cho vay. Sau khi thực hiện giao dịch, chứng khoán mua được sẽ do công ty … Đọc tiếp

MUTUAL FUND – PRIVATE FUND / QUỸ CÔNG CHÚNG – QUỸ THÀNH VIÊN

ĐỊNH NGHĨA Quỹ đầu tư chứng khoán là một công cụ huy động và đầu tư  rất hiệu quả trên thị trường vốn hiện nay. Có thể hiểu Quỹ đầu tư như một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hay các loại tài sản khác. Căn … Đọc tiếp

MUTUAL FUND INDEXES / CÁC CHỈ SỐ QUỸ TƯƠNG HỖ

ĐỊNH NGHĨA Kết quả kinh doanh của 21 hạng mục quỹ tương hỗ, mỗi quỹ với một mục tiêu khác nhau sẽ được thông báo hàng ngày trong Bảng chỉ số Lipper. Mười chỉ số theo dõi các quỹ đầu tư vào cổ phiếu và mười một chỉ số khác theo dõi các loại quỹ trái phiếu. Mỗi … Đọc tiếp

MUTUAL FUND MANAGEMENT / ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG HỖ

ĐỊNH NGHĨA Mỗi quỹ mua và bán chứng khoán trên một thị trường tài chính cụ thể nào đó hoặc trên nhiều thị trường. Ví dụ, một quỹ cổ phiếu, mua và bán cổ phiếu qua người môi giới tại các thị trường cổ phiếu, qua quầy hoặc trong các giao dịch cá nhân. Do họ mua với … Đọc tiếp