NCOME / THU NHẬP

ĐỊNH NGHĨA Là tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức nhận được cho sự nỗ lực lao động hoặc thu về từ đầu tư. Nói một cách tổng quát, đây là tất cả tiền còn lại trong tay bạn. Trong bất động sản, thu nhập có thể đến từ: Cho thuê Phí Tiền thuê mỏ Tiền bán cây … Đọc tiếp