OVERDRAFT / THẤU CHI

ĐỊNH NGHĨA Thấu chi xuất hiện khi việc rút tiền từ tài khoản ngân hàng nhiều hơn tài khoản hiện có. Điều này tạo ra một số dư âm trên tài khoản và đồng nghĩa với việc ngân hàng đã cấp cho chúng ta một khoản tín dụng.  Nếu có sự thỏa thuận trước với … Đọc tiếp