REINVEST MENT RISK/ RỦI RO TÁI ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Sự không chắc chắn về tái suất cơ hội đầu tư có thể phổ biến ở thời điểm tương lại. Trong việc cho vay, đó là rủi ro mà một ngân hàng không thể tái đầu tư các tài sản sinh lợi theo lãi suất thị trưởng hiện tại. Một tài sản có … Đọc tiếp

REAL ESTATE / BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH NGHĨA Real Estate là một thuật ngữ dùng trong luật bao gồm đất đai và bất cứ thứ gì “gắn” trên mảnh đất đó, như nhà cửa. Thuật ngữ Real estate (hay còn gọi là immovable property) thường được coi là đồng nghĩa với Real Property (đôi khi được gọi là realty), và đối nghĩa với tài … Đọc tiếp

RETURN ON INVESTMENT (ROI) / HỆ SỐ THU NHẬP TRÊN ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) được sử dụng như là một cách thức tiện lợi để xác định mức độ ảnh hưởng của biên lợi nhuận so với doanh thu và tổng tài sản. Mục đích của công thức này là so sánh cách thức tạo lợi nhuận của một công ty, và cách … Đọc tiếp