SHARE PRICE / GIÁ CỔ PHIẾU

ĐỊNH NGHĨA Giá trị của cổ phiếu thay đổi theo thời gian, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường, quan niệm của nhà đầu tư, và một loạt các vấn đề khác.   Một cổ phiếu không có giá trị cố định, và được đo bằng giá của nó trên thị trường. Khi các nhà đầu tư nhiệt tình … Đọc tiếp

STORE OF VALUE / GIÁ TRỊ LƯU TRỮ

ĐỊNH NGHĨA Những công cụ có giá trị lưu trữ bao gồm hàng hóa, tiền tệ hoặc các loại vốn khác có thể giao dịch và có thể được lưu trữ để sử dụng trong tương lai. Thực ra đây không phải là một thuật ngữ mới, nhưng rất ít người chú ý. Nó là một thành … Đọc tiếp

SHELF LIFE / THỜI HẠN SỬ DỤNG

ĐỊNH NGHĨA Rất nhiều hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm, có ghi ngày, cho người sử dụng biết thời hạn sử dụng chúng (shelf life). Ngày cảnh báo chất lượngThực phẩm được đông lạnh, sấy khô, đóng hộp, v.v… thường được in trên bao bì best-before date (Anh Anh), hoặc best-if-used-by date (Anh Mỹ). Thông tin này … Đọc tiếp