Z SCORE / HỆ SỐ NGUY CƠ PHÁ SẢN

ĐỊNH NGHĨA Z Score là một biện pháp thống kê định lượng khoảng cách (đo bằng độ lệch chuẩn) từ một điểm dữ liệu bất kỳ đến giá trị trung bình của một tập hợp dữ liệu. Trong tài chính, Z-score là kết quả kiểm tra tín dụng đo lường khả năng phá sản. Các … Đọc tiếp